Özgeçmişim1.      Adı Soyadı         :AYŞE YİĞİT ŞAKAR                

2.      Doğum Tarihi   :03.03.1973

3.      Unvanı              : Profesör Doktor

4.      Öğrenim Durumu: Doktora

            Yabancı Dil: İngilizce (KPDS: 77)

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Maliye

Marmara Üniversitesi

1996

Y. Lisans

Maliye Teorisi

Marmara Üniversitesi

1999

 

Doktora

Mali Hukuk

Marmara Üniversitesi

 

2007

 

Yüksek Lisans Tezi    :Türkiye`de Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Harcamaları (1999)

                                   Tez Danışmanı : (PROF.DR.AYSEGÜL MUTLU)

Doktora Tezi              :Vergi Hukukunda Serbest Bölgeler (2007)

                                   Tez Danısmanı :  (PROF.DR. BILLUR SERAP YALTI)

5.     Akademik Unvanlar:

Öğretim Görevlisi               : 2007.

Yardımcı Doçentlik Tarihi  :   2008

Doçentlik Tarihi                 :  30.11.2012   

Profesörlük Tarihi              :  22.03.2018

 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

1. Kerem ERCAN, İşletmelerin Mali Yolsuzluklarının Denetime Yansımaları:   2000-2015 Yılları         Arasındaki Vaka İncelemesi, İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal    Bilimler            Enstitiüsü,       İşletme Ana Bilim Dalı, Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı,      Yüksek Lİsans Tezi, İstanbul 2016.

 2.Olcay DURAN, Muhasebe Hileleri ve Yöneticiler Üzerindeki Hile Baskısı İstanbul İli AvrupaYakası Üzerine Bir Uygulama, İstanbul Arel Üniversitesi,        Sosyal Bilimler Enstitiüsü, İşletme      Ana Bilim Dalı, Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı, Yüksek Lİsans Tezi, İstanbul 2016.

 3.Betül ASLAN KÖSEOĞLU, Katma Değer Vergisinde İade Hakkı Doğuran İhracat İstisnaları ve Bir    Örnek Uygulama, İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitiüsü, İşletme Ana Bilim Dalı,       Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı, Yüksek Lİsans Tezi, İstanbul 2016.

 4. Sema GÜNAY, Vergi Denetiminde Risk Analizi ve  Mükellef Haklarına Yansımaları,  İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitiüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2017.

5. Fatih YAYLI, Özel Öğretim Kurumlarının Vergilendirilmesi ve Denetlenmesi, İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitiüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2017.

6. Bahar TEZCAN, Bütünleşik Yazılım Sistemlerinin Muhasebe Uygulamalarına Entegrasyonu, İstanbul Arel        Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitiüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Muhasebe ve Denetim Bilim         Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2017.

7. Murat YÜCE, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardan Doğan Kur Farklarının Bilançoya Yansıması, İstanbul Arel        Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitiüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Muhasebe ve      Denetim Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2017.

8. Merve CÖMERT, Çok Uluslu Şirketlerin Vergi Cennetlerinde Vergiden Kaçinma Ve Vergi Kaçirma Faaliyetleri, İstanbul Arel        Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitiüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Muhasebe ve Denetim Bilim        Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2018.

6.2. Doktora Tezleri

1. Duygu Kurt, Katma Değer Vergisi Tevkifatına Tabi İşlemlerde İade, Yaşanan Sorunlar ve Bir Uygulama, İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitiüsü, Muhasebe Finans  Bilim Dalı, Doktora L Tezi, İstanbul 2017.

7.Yayınlar

 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. YAZICI M. ve A. YİĞİT ŞAKAR (2011).   "Sustainable Growth Of Turkish Tourism Sector and Alternative Methods in Finance", Journal of Culture and Tourism Research, Volume 13 Number 2 December 2011,ISSN1598-O553, pp.93-102.

2. YİĞİT ŞAKAR, A. (2011). “Türkiye’de E-Devlet Uygulamalarının Vergi Hukuku Alanına Yansımaları: E- Haciz Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar”, Mali Çözüm Dergisi, Yıl: 21, Sayı: 106, Temmuz –Ağustos, ss.69-87.

     (Dergiyi tarayan indeksler: EBSCO ve ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanı).

3. YİĞİT ŞAKAR, A. (2011). "İş Güvencesi (İşe Başlatmama) Tazminatından Gelir Vergisi Kesintisi Yapılması Durumunda İşverenin Düzeltme Talep Etme Hakkı", Maliye Dergisi, Sayı:161, Temmuz-Aralık , ss.133-147.

     (Dergiyi tarayan indeksler: Econlit- Ulakbim de taranmaktadır)

4. YİĞİT ŞAKAR, A. ve E. Ayrancı (2014). “Attitudes Towards E-Bookkeeping In Turkey: Initial Research”, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, ISSN:2225-8329, Volume 4, Issue 1,pp. 52-56. January 2014. IJARAFMS    (Dergiyi tarayan indeksler: EconPapers, RePEc, Ulrich’s Web (Global Serial Directory), Cabell’s     Directory of Publishing Opportunities, EBSCO Host, Index Copernicus, Open J-Gate, Global Impact             Factor, Elsevier, WorldCat, EconBiz, NewJour, Max Perutz Library, Indiana University Bloomington   Libraries, LexisNexis, OPAC, Z. Smith Reynolds Library (Wake Forest University), Karlsruhe Virtual Catalogue (KVK), Electronic Journals Library, German National Serials      Database/Zeitschriftendatenbank, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung,          Bibliothekssystem Universität Hamburg (UHH), Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg             (BSZ), TIB Hannover (Tiborder), Verbundkatalog HEBIS, Hessen, Staatsbibliothek Zu Berlin, Biblioth eksverbund Bayern Fast–Zugang (BVB), Verbundkatalog (GBV), NRW–erbundkatalog         (HBZ), Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin Brandenburg (KOBV), TU Clausthal        Universitätsbibliotek, Hochschulbibliotek, Nürnberg, Academic Resources (Ourglocal.com), SLUB,    ZBW, Regensburger Katalog, Katalog der Universitätsbibliothek Würzburg, Katalog der      Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt, Universitätsbibliothek der TUM Online-Katalog, Katalog            der Universitätsbibliothek Bayreuth, Universitäts bibliothek Passau, Universitätsbibliothek             Bamberg, Bibliothek der Universität der Bund eswehr München, UBL Universitätsbibliothek Leipzig, Pädagogische Hoschule Heidelberg, Saarländische Universitäts-Und Landesbibliothek]

 5. YİĞİT ŞAKAR, A.(2014). "Serbest Bölgelerdeki Personele Ödenen Ücretlere Tanınan Gelir Vergisi İstisnasından Kim Yararlanacak: İşçi mi? İşveren mi?", Mali Çözüm Dergisi, , Yıl: 24 Sayı:125, ss.15-30, Ekim.

     (Dergiyi tarayan indeksler: EBSCO ve ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanı).

6. YİĞİT ŞAKAR, A. (2015). “Innovation for a New Tax Incentive: Patent Box Regime Turkey and the EU Application”, World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, Procedia - Social and Behavioral Sciences  195 (2015 ) 544 – 553, 2015.

doi: 10.1016/j.sbspro.2015.06.269.       

     (Dergiyi tarayan indeksler: ScienceDirect).

7. YİĞİT ŞAKAR, A. (2016).  "Yenilenebilir Enerji Alanında Faaliyet Gösteren İşletmelere Sağlanan Vergi Teşvikleri", Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal (Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi),  2016,  Volume:S2: 67-77.

Published Online October 2016 (http://econstat.eurasianacademy.org) http://dx.doi.org/10.17740/eas.econ.2016-MSEMP-53.

     (Dergiyi tarayan indeksler: Econlit, crossref, crossref citedby, citefactor, socionet, CitEc: Citations            in Economics, EDIRC, RePEc Biblio, EconPapers, Journals at IDEAS, RePEc, Scientific        Indexing Services, Ebook-engine, Research Bible, Google akademik, Akademik Tarih, İSAM, Türk Eğitim İndeksi(tei), Akademik Dizin, anijournalindex (aniji), Open Access Journals)

8. YİĞİT ŞAKAR, A. ve A. ATILGAN SARIDOĞAN, (2016).  "Development of Sustainability Accounting Standards", Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal (Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi),  2016, Volume:S1: 43-52. Published Online October 2016 (http://econstat.eurasianacademy.org) http://dx.doi.org/10.17740/eas.econ.2016-MSEMP-6.

     (Dergiyi tarayan indeksler: Econlit, crossref, crossref citedby, citefactor, socionet, CitEc: Citations            in Economics, EDIRC, RePEc Biblio, EconPapers, Journals at IDEAS, RePEc, Scientific        Indexing Services, Ebook-engine, Research Bible, Google akademik, Akademik Tarih, İSAM, Türk Eğitim İndeksi(tei), Akademik Dizin, anijournalindex (aniji), Open Access Journals).

9.
YİĞİT ŞAKAR, A. (2017).  “Enerji Verimliliği Alanında Yapılacak Yatırımlara Sağlanan Vergisel Teşvikler: Türkiye Uygulaması", Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal (Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi),  201, Volume:11: s. 208-222. Published Online Otober2017 (http://busecon.eurasianacademy.org) http://dx.doi.org/10.17740/eas.econ.2017V1112.
  (Dergiyi tarayan indeksler: Econlit, crossref, crossref citedby, citefactor, socionet, CitEc: Citations            in Economics, EDIRC, RePEc Biblio, EconPapers, Journals at IDEAS, RePEc, Scientific        Indexing Services, Ebook-engine, Research Bible, Google akademik, Akademik Tarih, İSAM, Türk Eğitim İndeksi(tei), Akademik Dizin, anijournalindex (aniji), Open Access Journals).

 7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1 YAZICI, M. ve A. YİĞİT ŞAKAR (2011).   “"Sustainable Growth Of Turkish Tourism Sector and Alternative Methods in Finance",12th International Joint World Cultural Toruism Conference Cultural Tourism: Past and Future, October 7,9.  İstanbul, Edited by: Prof. Jung, Sung-chae,Ph.D.  (The paper published in Conference Proceedings with ISBN code: 978-89-922250-05-4), p. 167-175.

2. YİĞİT ŞAKAR,  A. (2015). "Innovation for a New Tax Incentive:  Patent Box Regime Turkey and the EU Application", World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship “Entrepreneurship for Technology and Innovation - Based Sustainable Development, 28-30 Mayıs, , İstanbul. Conference Book,  Managing editor: Sefer Şener, ISBN: 978-605-9811-01-9, p.51.  (Yayını tarayan indeksler: Conference Proceedings Citation Index).

3. YİĞİT ŞAKAR, A. ve M. ŞAKAR (2015).  Korumalı İşyerleri: Türkiye ve Macaristan Uygulaması (Sheltered Workshops: Turkey And Hungary Application), 7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 25-30 Ağustos, Kaposvar, Macaristan, 7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi  Bildiriler Kitabı, Editörler: Recai COŞKUN, Sevda YAŞAR COŞKUN, Samet GÜNER, Naciye Güliz UĞUR, Muhammed Kürşad UÇAR, s. 853-864.

4. YİĞİT ŞAKAR, A. ve M. ŞAKAR (2015).  Türk Hukukunda Kıdem Tazminatı ve Vergilendirilmesi,   13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 28-29 Ekim , Bakü-Azerbaycan.


5.
YİĞİT ŞAKAR, A. (2016). Engelliler Tarafından Alınan Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası, 14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 22-23 Ağustos, Gostivar-Makedonya, 14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul, Editörler: Ahmet Vecdi CAN, Köksal ŞAHİN, Kamil TAŞKIN, Suat KOL, Ali KIRKSEKİZ, ss.744-753. E-ISBN
978-975-498-238-1.www.turkkongre.com/page/bildiriler-kitaplari

6. YİĞİT ŞAKAR, A. (2018). Binalarda Enerji Verimliliğinin Finansmanında Mali Teşvikler: Türkiye- Avrupa Birliği Karşılaştırması, 33. Uluslararası Maliye Sempozyumu, 8-12 Mayıs 2018, Kemer- Antalya, Türkiye.


7.3. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.3.1. Yazılan ulusal /uluslararası kitaplar

1.  YİĞİT ŞAKAR, A. (1999). Türkiye'de Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Harcamaları, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Yay., Yay. No:22, Ankara. 

2.  YİĞİT ŞAKAR, A. (2008). Vergi Hukukunda Serbest Bölgeler, Yaklaşım Yayınları, Ankara.

3.  ŞAKAR, M. ve  A. YİĞİT ŞAKAR (2011)., İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku Açısından İşçiye Ödenecek Tazminatlar, 2. Baskı, Yaklaşım Yayınları, Ankara Nisan.

4.  YİĞİT ŞAKAR, A. (2011). Vergi Hukuku Açısından Vakıf Üniversiteleri, Beta Yayınları, İstanbul.

7.4.Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

 1. YİĞİT ŞAKAR, A. (2007). "Serbest Bölgelerde Teşvikler Sürdürülmelidir”, Yaklaşım Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 179, ss. 199-203, Kasım.
 2.   YİĞİT ŞAKAR, A.(2007). "Serbest Bölgelerde Özel İletişim Vergisi Uygulanabilir mi?", Yaklaşım Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 180, ss. 236-239, Aralık.
 3.   YİĞİT ŞAKAR, A.(2008). "Bir Devlet Haksız Vergi Rekabeti Yoluyla Diğer Devletlerin Hazinelerine Verdiği Mali Zarardan Sorumlu Tutulabilir mi?", Yaklaşım Dergisi, Yıl: 16, Sayı: 185, ss.250-255,  Mayıs.
 4.   YİĞİT ŞAKAR, A. (2008).Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük Müşavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu”, Yaklaşım Dergisi, Yıl: 16, Sayı: 192, ss.153-157, Aralık.
 5.   YİĞİT ŞAKAR, A. (2009). "Vakıf Üniversitelerine Kiralanan Taşınmazlar İçin Düzenlenen Kira Sözleşmelerinin Damga Vergisi Açısından Değerlendirilmesi", Yaklaşım Dergisi, Yıl: 17, Sayı:199, ss.115-119, Temmuz.
 6.   YİĞİT ŞAKAR, A. (2010). “Eğitim Hizmetlerinde Kredi Kartıyla Yapılan Satışlarda KDV Uygulaması”, Yaklaşım Dergisi, Yıl: 18, Sayı:209, ss. 140-147, Mayıs.
 7.  YİĞİT ŞAKAR, A. (2010).Gelir Vergisi Kanunu Açısından Ferdi İşletme Sahibinin Ölümü Halinde Devir İşleminin Vergilendirilmesi”, Yaklaşım Dergisi, Yıl: 18, Sayı:212, ss. 163-168, Ağustos.
 8.  YİĞİT ŞAKAR, A. (2011).Vakıf Üniversitelerine Uygulanan Ayrımcılık: Katma Değer Vergisi Mükellefiyeti”, Prof. Dr. Sadık Kırbaş’a Armağan Kitap, Okan Üniversitesi, Editör: Mustafa Koçak- Suat Teker, Eylül  İstanbul, ss.179-193,ISBN:978-605-5899-15-8.
 9. YİĞİT ŞAKAR, A. (2011). “Türk Turizm Sektörüne Sağlanan Vergi Teşvik Düzenlemeleri”, Yaklaşım Dergisi, Yıl: 19, Sayı:226, ss.179-185, Ekim.
 10. YİĞİT ŞAKAR, A. (2014). "Korumalı İşyerlerine Sağlanan Vergi Teşvikleri", Yaklaşım Dergisi, Sayı.262, ss. 22-29, Ekim.
 11. YİĞİT ŞAKAR, A. (2014). "İş Güvenliği Uzmanlarının Vergilendirilmesi", Yaklaşım Dergisi, Sayı.263, ss.30-35, Kasım.
 12. YİĞİT ŞAKAR, A. (2015). "Engelliler Tarafından Alınan Araçlarda Özel Tüketim Vergisi İstisnası", Prof. Dr. Metin Taş'a Armağan Kitap, Editörler: Adnan Gerçek, Fatih Saraçoğlu, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.299-316, ISBN:978- 605- 344- 229- 5.
 13.   YİĞİT ŞAKAR, A. (2016). "Engellilere Sağlanan İndirimli Bina Vergisi Oranı Uygulaması”, Yaklaşım Dergisi, Sayı: 283, ss.21-24. Temmuz.
 14. YİĞİT ŞAKAR, A. (2016). Korumalı İşyerlerine Hibe Desteği Sözleşmelerinin Damga Vergisi Açısından Durumu, Yaklaşım Dergisi, Sayı:285, ss.9-13, Eylül.
 15. YİĞİT ŞAKAR, A. (2017). Görme Engellilerin yurt Dışından Taşıt İthallerinde Gümrük Vergisi İstisnasında Uygulanan Ayrımcılık, Yaklaşım Dergisi, Sayı:291, ss.25-29, Mart.
 16.  YİĞİT ŞAKAR, A. (2017). Serbest Bölgelerde İstihdam Edilen Personelin Ücretlerinin Veriglendirilmesinde Son Durum, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı: 38, Haziran- Aralık, s.64-70. (Dergiyi tarayan indeksler:(TÜBİTAK Ulakbim) TR Dizin Hukuk veri tabanı).
 17. YİĞİT ŞAKAR, A. (2018). Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 Çerçevesinde Enerji Verimli Taşıtların Özendirilmesine Yönelik Vergi Teşviklerinin Değerlendirilmesi, Yaklaşım Dergisi, Sayı:302, ss.12-23, Şubat.

7.5 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.  YİĞİT ŞAKAR, A. (2016).  Yenilenebilir Enerji Alanında Faaliyet Gösteren İşletmelere Sağlanan Vergi Teşvikleri, 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi "Sürdürülebilir Küresel Rekabet Avantajında Öne Çıkan Farklı, Etik, Akıllı Stratejiler", 26-28 Mayıs,  İstanbul. 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiri Özetleri Kitabi, Editörler: Muhittin KAPLAN, Ercan SARIDOĞAN,  Elif HAYKIR HOBİKOĞLU, Kutluk Kağan SÜMER, s.135.

7.6 Diğer Yayınlar

 Makaleler
1.    YİĞİT ŞAKAR, A. (2008). "Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı", Sicil İş Hukuku Dergisi, Yıl:3 Sayı 9, ss.190-198,  Mart.
2.    YİĞİT ŞAKAR, A. (2008). "Serbest Bölgelerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Esasları ve Ücretlerde Gelir Vergisi Uygulaması", Sicil İş Hukuku Dergisi, Yıl: 3, Sayı 10, ss.237-243,  Haziran.
3.    YİĞİT ŞAKAR, A. (2008). "İşçiye Ödenen Ücret ve Tazminatların Vergilendirilmesine İlişkin Bazı Meseleler", Sicil İş Hukuku Dergisi, Yıl: 3, Sayı 12, ss. 219-224, Aralık.
4. YİĞİT ŞAKAR, A. (2009). "İş Sözleşmelerinin İkale Sözleşmesi ile Sona Erdirilmesinin Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi", Sicil İş Hukuku Dergisi, Yıl:4, Sayı:16, ss. 225-229, Aralık. 
5.    YİĞİT ŞAKAR, A. (2010). "İşçiye Ödenecek Bazı Tazminatların Vergi Hukuku Bakımından Durumu", Sicil İş Hukuku Dergisi, Yıl:5, Sayı:17, ss.287-291,  Mart. 
6.    YİĞİT ŞAKAR, A. (2010), "İşyeri Devrinin Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi", Sicil İş Hukuku Dergisi, Yıl:5, Sayı:18, ss.215-231,  Haziran. 
7.    YİĞİT ŞAKAR, A. (2010). “İşe Başlatmama Tazminatından Gelir Vergisi Kesintisi Yapılması Durumunda Eksik Ödeme Sorunu (Karar İncelemesi)”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Yıl:5, Sayı:20, ss.207-213,  Aralık. 
8.    YİĞİT ŞAKAR, A. (2011). “Türk Vergi Sisteminde Ücretlere Tanınan Muafiyet ve İstisnalar”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Yıl:6, Sayı:23, ss. 243-261,  Eylül.
9.    YİĞİT ŞAKAR, A. (2012). "İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilere ve Çıraklara Yapılan Ücret Ödemelerinde Asgari Geçim İndirimi Uygulanır mı?", Sicil İş Hukuku Dergisi, Yıl:7, Sayı:25, ss.249-255,  Mart.
10. YİĞİT ŞAKAR, A. (2013). "Yeni Bir Vergi Affı: Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Amacıyla Yapılan Düzenlemenin Uygulama Esasları", Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı:30, ss. 161-171.
11. 
YİĞİT ŞAKAR, A. (2016). "Son Gelişmeler Doğrultusunda Bireysel Emeklilik Sisteminin Vergilendirilmesi", Toprak İşveren Dergisi, Sayı:112,  ss.22-31,  Aralık.

8. Projeler

9. İdari Görevler

İdari Görev

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Program Sorumlusu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İstanbul Arel Üniversitesi

Meslek Yüksekokulu

2007- 2010

Bölüm Başkanlığı

İktisadi ve İdari Programlar Bölümü

İstanbul Arel Üniversitesi

Meslek Yüksekokulu

2008- 2009

Bölüm Başkan Vekilliği

Muhasebe Vergi Bölümü

İstanbul Arel Üniversitesi

 Meslek Yüksekokulu

2009-2010

Bölüm Başkanlığı

Muhasebe Bilgi Sistemleri

Bölümü

İstanbul Arel Üniversitesi

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

2009- 2016

Yönetim Kurulu Üyeliği

 

İstanbul Arel Üniversitesi

 Meslek Yüksekokulu

2008-2010.

Yönetim Kurulu Üyeliği

 

İstanbul Arel Üniversitesi

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

2009-2017

Yönetim Kurulu Üyeliği

Sürekli Eğitim Merkezi

İstanbul Arel Üniversitesi

2010-2011

Disiplin Kurulu Üyeliği

 

İstanbul Arel Üniversitesi

 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

2011- 2013

Staj Kurulu Üyeliği

 

İstanbul Arel Üniversitesi

 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

2011- 2013

Erasmus Koordinatörlüğü

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

İstanbul Arel Üniversitesi

2009-2011

       

Müdür Yardımcılığı

 

İstanbul Arel Üniversitesi

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

2012- 2013

       

Bölüm Başkan Vekilliği

Bankacılık Finans Bölümü

İstanbul Arel Üniversitesi

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

2012- 2013

Müdür

 

İstanbul Arel Üniversitesi

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

2013- 2017
(İstifa)

Senato Üyeliği

 

İstanbul Arel Üniversitesi

2013- 2017

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyeliği

 

İstanbul Arel Üniversitesi

2016- Halen

 

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1.    İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası    (2000- Halen)

2.    Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği (UVAD)          (2015)

 11. Ödüller

1.    İstanbul Arel Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (2011)

2.    İstanbul Arel Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (2011)

3.    İstanbul Arel Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (2014)

 

12.Son iki yılda verdiğiniz Lisans ve Lisansüstü düzeydeki dersler

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014–2015

Güz

Vergi Denetimi (Yüksek Lisans)

3

0

26

Bitirme Projesi  (Yüksek Lisans)

3

0

24

Vergi Hukuku (Lisans)

3

0

138

Kamu Maliyesi (Lisans)

3

0

30

Şirketler Muhasebesi (Lisans)

3

0

17

Bahar

Vergi Denetimi  (Yüksek Lisans)

3

0

22

Türk Vergi Sistemi (Lisans)

3

0

35

Vergi Uygulamaları (Lisans)

3

0

63

Vergi Hukuku (Lisans)

3

0

99

2015–2016

Güz

Muhasebe Hukuk İlişkileri (Doktora)

3

0

3

Vergi Denetimi  (Yüksek Lisans)

3

0

17

 

Vergi Hukuku (Lisans)

3

0

27

 

Kamu Maliyesi (Lisans)

3

0

26

Bahar

 

Vergi Denetimi  (Yüksek Lisans)

3

0

30

Vergi Denetimi  ( Lisans)

3

0

116

Vergi Hukuku (Lisans)

3

0

77

 

 

Türk Vergi Sistemi

3

0

21

 

 

Uluslararası Vergilendirme

3

0

37

 13. Diğer İş Deneyimleri

1.    Muhasebe elemanı - Fat Tarım San. ve Ltd. Şti.                               1996.

2.    SMMM Stajyeri - Şevket Rakıcı SMMM Bürosu                                  1999–2000

3.    Serbest Muhasebeci Mali Müşavir                                                    2000- Halen

4.    İstanbul Arel Üniversitesi                                                                2007- Halen

5.    Marmara Üniversitesi İİBF       ÇEKO Bölümü (m. 40/a uyarınca)        2007-2011

14. Bilimsel Editörlük ve Hakemlikler:
Uluslararası Dergi Editörlüğü ve Hakemliği: Eurasian Academy Of Sciences Social SciencesJournal, Mali Hukuk Editörü ve Hakem (2015).
Uluslararası Dergi Hakemliği: Uluslararası Leges Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemli Dergi  (2014)
Ulusal Dergi Hakemliği: Türk İdare Dergisi (2014).

 İletişim Bilgileri

E-Posta:           aysesakar@mynet.com

 

 

ESERLERE DİĞER YAZARLAR TARAFINDAN YAPILAN ATIFLAR

7.1.2. No.lu (Türkiye’de E-Devlet Uygulamalarının Vergi Hukuku Alanına Yansımaları: E-       Haciz Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar) Esere Yapılan Atıflar:

1.  AKSÜMER, Ertunç (2016). “Elektronik Haciz Ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar”,   Ağustos, Vergi Dünyası, S.420, s.134,135.

2.  ORKUNOĞLU ŞAHİN, Işıl Fulya (2016), Elektronik Vergilendirme (E- Vergilendirme), Vergi   Sorunları Dergisi, S. 334, Temmuz.

3.  AKSÜMER, Ertunç (2015). “Elektronik Hacze Yönelik Yasal Düzenlemeler ve Uygulama        Esasları”, Aralık, Mali Çözüm Dergisi.

4.  DEMİRHAN, Yılmaz & TÜRKOĞLU, İrfan (2014). “Türkiye’de E-Devlet Uygulamalarının Bazı     Yönetim Süreçlerine Etkisinin Örnek Projeler Bağlamında Değerlendirilmesi”,            Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, S. 22.

5.  GÖKÇEOĞLU, Elif Esin & YAVUZ, Nilay (2013).  “Evaluating E-Government     Initiatives in     Turkey From the Perspective of Public Employees: A Case Study and       Preliminary      Findings”, 2nd International Conference on Internet , E-Learning         &         Education Technologies, s.1.

6.  CENİKLİ, Elvan & ŞAHİN, Deniz (2013). “Türk Gelir İdaresinde Otomasyon    Projeleri”,        İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, s.39.

7.   KARADENİZ KABAKÇI, Hülya (2013). “Kara Ulaşımı İle İlgili Mevzuatın           Denetlenmesi Ve Kamu Gelirlerinde Etkinliğin Sağlanması: Bütünleşik Bir Bilgi İşlem Sistemi Önerisi”, İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, Nisan, s.82.

8.  KARADENİZ KABAKÇI, Hülya (2013). “The Inspection of Legislation Related to Road             Transportation and Ensuring Effectiveness of Public Revenues: Integrated Data      Processing System”, Journal of Internet Applications and Management

9.  ALPASLAN Mustafa, KAYA Eda (2012).E-Haciz Uygulamalarında Ortaya Çıkan           Sorunlar”, Haziran.

7.1.3. No.lu (İş Güvencesi (İşe Başlatmama) Tazminatından Gelir Vergisi Kesintisi Yapılması Durumunda İşverenin Düzeltme Talep Etme Hakkı) Esere Yapılan Atıflar:

1.  EROL Ahmet & CİNGÖZ Dilek (2015). “Bir Mükellef Hakkı Olarak Mirasın Reddi”, TBB             Dergisi, S.118.

7.1.4. No.lu (Attitudes towards e-Bookkeeping in Turkey: Initial Research) Esere Yapılan Atıflar:

1.  MATATA, Lati & NAMUSONGE G.S. (2015). “Role Of Information And   Communication           Technology In Governance Of Micro And Small Enterprises In          Makueni County, Kenya”,        Internatıonal Journal Of Scıentıfıc & Technology       Research, Haziran, Kenya.

 

7.1.5. No.lu (Serbest Bölgelerdeki Personele Ödenen Ücretlere Tanınan Gelir Vergisi İstisnasından Kim Yararlanacak: İşçi Mi? İşveren Mi?) Esere Yapılan Atıflar:

1.   BAHÇECİ, Barış (2016). “Serbest Bölgede İstisnaya Tabi İşçi Ücretlerinden Terkin    Edilen Gelir Vergisi Tutarı Üzerindeki Hak Sahipliği Sorunu”, TBB Dergisi, S.124.

7.3.1. No.lu (Türkiye'de Sağlık Hizmetleri Ve Sağlık Harcamaları) Esere Yapılan Atıflar:

1.  KARAGÖZ, Sevda  (2015). “Türkiyede Sağlık Hizmetleri Ve Sağlık Harcamaları”,         Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, İktisat Teorisi            Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

2.  ŞAKAR, Müjdat (2014), Sosyal Sigortalar Uygulaması, 11. Baskı,  Beta Yay., İstanbul.

3.  COŞKUN, Mehmet Burhanettin  (2014), “T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri                     Politikalarında Değişim Ve Yönetimi: Ağrı İli Üzerinden Bir İnceleme”, İnönü           Üniversitesi,    Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Doktora Tezi.

4.  İNCE, Tuğrul (2012). “Türkiye'de sağlık Sisteminin Analizi Ve Sağlık Reformuna Dair             Çalışmalar”, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve            Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

5.    KURUCA, Mustafa (2012). “Genel Sağlık Sigortası”, Marmara Üniversitesi, Sosyal      Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Çalışma          Ekonomisi Bilim Dalı, Doktora Tezi.

6.    ŞENELDİR, Mustafa Yasin "Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Ilaç Sorunu", Marmara Üniversitesi, Sosyal             Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve       Endüstri İlişkileri          Anabilim Dalı, Çalışma Ekonomisi Bilim Dalı, Doktora Tezi.

7.    TUAÇ, Pelin (2009). “Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Aile Hekimliği: Hukukî Bir    Değerlendirme”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk         Anabilim Dalı, Özel Hukuk Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

8.  AKBELEN, M. Murat. (2007). “Sağlık Hizmetlerinde Özelleştirme Ve Isparta İli           Üzerinde Bir             Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,          Maliye Anabilim          Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

9.               BOSTANCI, Yalçın (2007). “Sosyal Güvenlik Hukukunda Genel Sağlık Sigortası”,                                Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Özel   Hukuk                         Bilim Dalı, Doktora Tezi.

7.3.2. No.lu (Vergi Hukukunda Serbest Bölgeler) Esere Yapılan Atıflar:

1.  CILLI, Ebru (2013). “Türkiye'de Serbest Bölgeler Ve Vergi Uygulamaları: Bursa        Serbest Bölgesi Özelinde Bir Değerlendirme”, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler        Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

2.  GÖKALP, Gökhan (2013). “Vergi Hukuku Açısından Serbest Bölgeler”, Marmara        Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Mali Hukuk Bilim Dalı,            Yüksek Lisans Tezi.

3.  AKTAŞ, Alp (2012). “Teknoloji Serbest Bölgesi'nde Uygulanan İstisna, Muafiyet Ve   Destekler”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim         Dalı,     Yüksek Lisans Tezi.

4.  GİRAY, Filiz (2012). Vergi Teşvik Sistemi Ve Uygulamaları, Yenilenmiş 2.              Baskı, Ekin      Basım Yayım, Bursa.

5.  DİLBER, Emircan & BELGE, Gökhan (2011). “Serbest Bölgelerde Faaliyette   Bulunanların     Mükellefler Tarafından Yapılan Katma Değer Vergisi Tevkifatı”, Ağustos, Vergi Dünyası             Dergisi, S.360, s.126.

6.  ÖZÇELİK, Yusuf (2011). “Serbest Bölgelerin Vergi Hukuku Açısından             Değerlendirilmesi”,             Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku          Anabilim Dalı, Yüksek             Lisans Tezi.

7.  AKYAZILI, Tuğba ( 2011). "Serbest Bölgelerin Ekonomik Açıdan İncelenmesi:          İstanbul           Deri Ve Sanayi Serbest Bölgesi İle İlgili Değerlendirme”, Marmara Üniversitesi, Sosyal    Bilimler Enstitüsü,İşletme Anabilim Dalı, Uluslararası       İşletmecilik Bilim Dalı Yüksek             Lisans Tezi.

8.  KURT, Resul (2011). Ücret, Tazminat, Harcırah Ve Diğer Ödemeler, TÜRMOB       Yayınları, Ankara, s.318.

9.  BUDAK, Tamer (2011).  Türk Vergi Hukukunda Kişiliğin Sona Ermesi ve             Sonuçları,       Oniki Levha Yay., Kasım, İstanbul.

10. TOROSLU, M. Vefa (2010). “Serbest Bölgelerde Hizmet İfalarında KDV Uygulaması”,                       E-Yaklaşım Dergisi, Nisan, S.208.

11.  BOZKURT, Cevdet (2010). “Serbest Bölgelerde Çeşitli Ülke Menşeli Girdiler            Kullanılarak      Elde Edilen Ürünün İthalat Aşamasında Vergilendirme Sorunu”, Mayıs,         Vergi   Dünyası Dergisi, S.345.

10.   TOROSLU, M. Vefa (2009). "Serbest Bölgelerde Özel Tüketim Vergisi Uygulamasi",     Vergi Sorunları Dergisi, S. 250, Temmuz.

11.   ARSLAN, Abdullah  (2009). “Serbest Bölgelerde Özellikli Muhasebe İşlemleri Ve     Vergi Boyutu”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü,    İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe Finansman Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

12.    KUZUCUOĞLU, Selda (2009). “Serbest Bölgelere Kesilen Yurtdışı Hizmet   Faturalarında Kdv Tevkifatı Ve Kurumlar Vergisi Stopajı”,  E-Yaklaşım Dergisi,        Aralık, S.204.

13.   GÜMÜŞ, Erhan (2009). “Serbest Bölgelerde Çalışan Ücretlilerde Vergi İstisnası”,   Yaklaşım Dergisi, Mart, S.195.

14.   TOROSLU, M. Vefa (2008). "Türkiye'de Serbest Bölgelerin Tarihsel Gelişimi", Vergi            Sorunları Dergisi, S. 239, Ağustos.

15.   SEVİĞ, Veysi (2008).Serbest Bölgelerde Emlak Vergisi Sorunu”, Referans          Gazetesi,        Mayıs.

16.   YENİÇERİ, Harun & DEMİR, Emine, “Serbest Bölgelerde Vergi Uygulamaları”,Dış           Ticaret İşlemler ve Uygulamalar Gazi Kitabevi, s.381-416.

7.3.3. No.lu (İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku Ve Vergi Hukuku Açısından İşçiye Ödenecek Tazminatlar) Esere Yapılan Atıflar:

1.    KAYA, Tuncay (2014). “Kıdem Tazminatı Hesabına Dahil Olmayan Çalışma Süreleri”, E-       Yaklaşım Dergisi, Şubat, S.254.

2.    MERTTİR, Reşat (2014). “Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatını Alarak İşten Ayrılan     Kadın İşçiye Ödeneği Ödenir mi?”, E-Yaklaşım Dergisi, Temmuz, S.259.

3.    BÜYÜKBİRER, Cengiz (2014). “Kıdem Tazminatı Haczedilebilir mi ?”, Yaklaşım         Dergisi, Ağustos, S.260.

4.    MERTTİR, Reşat (2014). “Hizmet Akdinin Feshinin Geçersizliği Halinde Yapılacak       Ödemeler Prime Esas Kazanca Nasıl Dahil Edilir?”, E-Yaklaşım Dergisi, Kasım,       S.263.

5.   ÖZGÖR, Selim (2014). “İş Kazası Ve Meslek Hastalığında Maddi Tazminatlar”,             (http://www.avukatlarimiz.com , E.T: 26.09.16)

6.   DEMİRBİLEK, Tamer  (2014), “ Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilmek İçin    Öngörülen       Koşullar”, TBB Dergisi, S.115.

7.   YILDIZ, Elif (2013). “İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Süreli Feshi”, Marmara            Üniversitesi,    Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, İş ve         Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

8.   ARAZ, Murat (2013). “Çalışmaya Devam Eden İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenebilir     mi?”, E-Yaklaşım Dergisi, Eylül, S.249.

9.   KAYA, Tuncay (2013). “4857 Sayılı İş Kanunu’nun Uygulandığı İşyerinde Kıdem        Tazminatı Taksitler Halinde Ödenebilir mi?”, E-Yaklaşım Dergisi, Kasım,

10. NARTER, Sami (2012). "Türk İş Hukukunda Iş Güvencesi Çerçevesinde        Tazminatlar", Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve            Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Doktora Tezi.

11. BİLGİN, Çoşkun (2012). “İş Sözleşmesinin Feshinin Geçersizliği Halinde Yapılacak    Ödemeler”, Yaklaşım Dergisi, Haziran, S.234.

12. YALÇIN, Mithat (2012). “5510 Sayılı Kanun’un 4/1-a’ya Tabi Sigortalılar Yönünden     Prime Tabi Olmayan Kazançlar Nelerdir?”, Yaklaşım Dergisi, Haziran, S.234.

13. KURT, Resul (2011). Ücret, Tazminat, Harcırah Ve Diğer Ödemeler, TÜRMOB       Yayınları, Ankara, s.30,266,277.

14. KURT, Resul (2011). “İkale (Bozma) Sözleşmesinin; Vergi, Sosyal Güvenlik ve İş      Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, E-Yaklaşım Dergisi, S.222.

15. ARAZ, Murat (2010). “Kıdem Tazminatı Yazısı Hakkında Önemli Bir Ayrıntı”, Yaklaşım           Dergisi, Temmuz, S.211.

7.3.4. No.lu (Vergi Hukuku Açısından Vakıf Üniversiteleri) Esere Yapılan Atıflar:

1.  AYDIN, Erkan (2016). Gelir Vergisi Ve Kurumlar Vergisi Açısından Vakıfların      Vergilendirilmesi, Oniki Levha Yay., Mart, İstanbul.

2.  AKÜZÜM, Hüseyin Ural  (2015). “Kamu Hukuku Açısından Vakıf Yükseköğretim         Kurumları (Yasal Dayanakları Ve Tüzel Kişiliği)”, İstanbul Kültür Üniversitesi,    Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Kamu Hukuku Bilim Dalı, Doktora          Tezi.

3.  TEMİZ, Emine  (2014). “Vakıf Üniversitelerinde Finansal Raporlama”, İstanbul          Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Denetim Anabilim Dalı, Muhasebe Ve Denetim Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

7.4.1. No.lu (Serbest Bölgelerde Teşvikler Sürdürülmelidir) Esere Yapılan Atıflar:

1.  AKTAŞ, Alp (2012). “Teknoloji Serbest Bölgesi'nde Uygulanan İstisna, Muafiyet Ve   Destekler”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim         Dalı,     Yüksek Lisans Tezi.

2.  AKSOY, Fahri  (2010). “Serbest Bölgelerin Avantajları, Ülke Ekonomisine Etkileri:     Kayseri Serbest Bölge Uygulaması”, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü, İktisat Anabilim Dalı, İkt. Tar. ve İkt. Teori Bilim Dalı, Yüksek Lisans          Tezi.

3.  ERBAŞ, Ali Kürşat (2010). “Serbest Bölgelerde Vergilendirme Sorunları Ve Çözüm   Önerileri”,Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, İşletme      Anabilim Dalı, Muhasebe Finansman Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

4.  TAYLAR, Yıldırım (2008). Türk Vergi Hukuku  Açısından Serbest Bölgeler,            Maliye ve Hukuk Yay., Ankara.

7.4.2. No.lu (Serbest Bölgelerde Özel İletişim Vergisi Uygulanabilir Mi?) Esere Yapılan Atıflar:

1.  ERBAŞ, Ali Kürşat (2010). “Serbest Bölgelerde Vergilendirme Sorunları ve Çözüm    Önerileri”,Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, İşletme      Anabilim Dalı, Muhasebe Finansman Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

7.4.4. No.lu  (Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük Müşavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu) Esere Yapılan Atıflar:

1.  AKTAŞ, Alp (2012). “Teknoloji Serbest Bölgesi'nde Uygulanan İstisna, Muafiyet Ve   Destekler”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim         Dalı,     Yüksek Lisans Tezi.

2.  ERBAŞ, Ali Kürşat (2010). “Serbest Bölgelerde Vergilendirme Sorunları Ve Çözüm   Önerileri”,Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, İşletme      Anabilim Dalı, Muhasebe Finansman Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

            7.4.7.  No.lu (Gelir Vergisi Kanunu Açısından Ferdi İşletme Sahibinin Ölümü Halinde Devir İşleminin Vergilendirilmesi) Esere Yapılan Atıflar:

1.  BUDAK,Tamer (2011). Türk Vergi Hukukunda Kişiliğin Sona Ermesi Ve Sonuçları,         Oniki Levha Yay., İstanbul Kasım.

    7.4.8.  No.lu (Vakıf Üniversitelerine Uygulanan Ayrımcılık: Katma Değer Vergisi Mükellefiyet) Esere Yapılan Atıflar:

1.  YALTI, Billur (2012). “Taxatıon Of Charıtıes In Turkey”, European Association ofTax           Law Professors, Mayıs, Rotterdam.

7.4.10. No.lu (Korumalı İşyerlerine Sağlanan Vergi Teşvikleri) Esere Yapılan Atıflar:

1.  ŞAKAR, Müjdat (2016), İş Hukuku Uygulaması, 11. Baskı,  Beta Yay., İstanbul.

2.  ŞAKAR, Müjdat (2015), Gerekçeli ve İçtihatlı İş Kanunu Yorumu, 7. Baskı,  Parametre Yay., Ankara.

3.  OKAKIN, Neslihan ve ŞAKAR Müjdat (2015). İnsan Kaynakları Yöneticisinin El Kitabı,  3. Baskı, Beta Yay., Ankara.

7.4.11. No.lu  (İş Güvenliği Uzmanlarının Vergilendirilmesi) Esere Yapılan Atıflar:

1.  KILIÇ, Merve Hayriye (2015). “İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Veren Kurumlarda KDV Oranı”, E-Yaklaşım Dergisi, Haziran, S.270.

7.6.2. No.lu (Serbest Bölgelerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Esasları ve Ücretlerde Gelir Vergisi Uygulaması) Esere Yapılan Atıflar:

1.  ŞAKAR, Müjdat (2014), Sosyal Sigortalar Uygulaması, 11. Baskı,  Beta Yay., İstanbul.

7.6.3. No.lu (İşçiye Ödenen Ücret ve Tazminatların Vergilendirilmesine İlişkin Bazı Meseleler) Esere Yapılan Atıflar:

1.   ŞAKAR, Müjdat (2016), İş Hukuku Uygulaması, 11. Baskı,  Beta Yay., İstanbul.

2.   ŞAKAR, Müjdat (2015), Gerekçeli ve İçtihatlı İş Kanunu Yorumu, 7. Baskı,  Parametre   Yay., Ankara.

3.   OKAKIN, Neslihan ve ŞAKAR Müjdat (2015). İnsan Kaynakları Yöneticisinin El Kitabı,      3. Baskı, Beta Yay., Ankara.

4.  KURT, Resul (2011). Ücret, Tazminat, Harcırah Ve Diğer Ödemeler, TÜRMOB       Yayınları, Ankara, s.187.

5.  KURT, Resul (2010). “Vergi Hukuku Açısından Hizmet Akdi”, Marmara Üniversitesi,   Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Bölümü, Maliye Anabilim Dalı, Mali Hukuk Bilim                   Dalı, Doktora Tezi.

6.  SANCI, Zekeriya (2010). "Türk İş Hukukunda Iş Güvencesi Tazminatı", Marmara      Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri    Anabilim Dalı, Çalişma Ekonomisi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

7.  ŞAKAR, Müjdat (2009). “İş Güvencesi Çerçevesinde İse İade Edilen İşçiye Yapılan   Ödemelerin Vergi Ve Sosyal Sigorta Primleri Bakımından Durumu”, Yaklaşım        Dergisi, Şubat, S.194.

7.6.4. No.lu (İş Sözleşmelerinin İkale Sözleşmesi ile Sona Erdirilmesinin Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi) Esere Yapılan Atıflar:

1.  SANCI, Zekeriya (2010). "Türk İş Hukukunda Iş Güvencesi Tazminatı", Marmara      Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri    Anabilim Dalı, Çalişma Ekonomisi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

7.6.5. No.lu (İşçiye Ödenecek Bazı Tazminatların Vergi Hukuku Bakımından Durumu) Esere Yapılan Atıflar:

1.  BAŞTAŞ, Mustafa & KARAGÖZ, Eray (2014). “İş Sözleşmesinin Tarafların Anlaşması   Yoluyla Sona Ermesi, Mali Çözüm Dergisi, Mart, S.206.

2.    NARTER, Sami (2012). "Türk İş Hukukunda Iş Güvencesi Çerçevesinde        Tazminatlar", Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve            Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Doktora Tezi.

3.    KURT, Resul (2011). “İkale (Bozma) Sözleşmesinin; Vergi, Sosyal Güvenlik ve İş      Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, Yaklaşım Dergisi, S.222.

4.    KURT, Resul (2011). Ücret, Tazminat, Harcırah Ve Diğer Ödemeler, TÜRMOB       Yayınları, Ankara, s.127,224.

5.  KURT, Resul (2010). “Vergi Hukuku Açısından Hizmet Akdi”, Marmara Üniversitesi,   Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Bölümü, Maliye Anabilim Dalı, Mali Hukuk Bilim Dalı,           Doktora Tezi.

 

Doç.Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ VERGİ HUKUKU ÖĞRETİM ÜYESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ